\1

Nástroje na správu osobných údajov

Táto stránka vám poskytuje nástroje na správu vašich osobných údajov, ktoré sú uložené v našom obchode
Po odoslaní žiadosti Vám bude poslaný e-mail s odkazom na autorizáciu žiadosti
Expiration period for each request, in days: 60

Získajte osobné údaje

Pošleme vám kópiu všetkých vašich osobných údajov, ktoré vlastníme. Údaje budú tiež v bežnom strojom čitateľnom formáte, takže ich budete môcť použiť na prenesenie na iný zberač dát podľa vášho výberu

Upraviť / opraviť údaje

Ak chcete upraviť svoje osobné údaje, musíte sa prihlásiť do svojho účtu

Vymazať údaje

Vaše osobné údaje vrátane účtu a všetky súvisiace informácie (bonusy, body odmien, história objednávok atď.) Budú úplne odstránené z nášho obchodu. Ak sú údaje naďalej potrebné na spracovanie vašej objednávky alebo plnenie záväzkov voči Vám podľa zmluvy medzi nám (vrátenie výrobku, vrátenie peňazí atď.), Takúto požiadavku nemôžeme uspokojiť

Obmedziť spracovanie údajov

Obmedzenie spracovania údajov je alternatívou k vymazaniu údajov: budeme aj naďalej uchovávať údaje, ale nebudeme spracovávať, kým nezrušíte obmedzenia. K Vášmu účtu nebudete mať prístup, kým nebudú zrušené obmedzenia. Ak sú údaje stále potrebné na spracovanie vašej objednávky alebo plnenie záväzkov voči vám podľa zmluvy medzi nami (vrátenie produktu, vrátenie peňazí atď.), Takúto žiadosť nebudeme schopní uspokojiť

Zrušiť obmedzenie spracovania údajov

Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov sa zruší a my ich budeme môcť spracovať

Odstúpiť od súhlasu

Odstúpenie od súhlasu na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré boli zhromaždené na základe súhlasu (napríklad na účely priameho marketingu) znamená, že zastavíme spracovanie týchto údajov na účely udelené súhlasom a ak nemáme k vám žiadne právne záväzky, ako napríklad spracovanie objednávok , všetky vaše osobné údaje budú odstránené z nášho obchodu (váš účet a všetky súvisiace informácie: bonusy, body odmien, história objednávok atď.).
E-mailová adresa sa použije na identifikáciu vašich osobných údajov v našom obchode a na odoslanie autorizačného kódu